Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Nowy Polski Akt o Dostępności: Co To Oznacza dla Nas?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
12 kwietnia 2024 roku Sejm przyjął Polski Akt o Dostępności, nową ustawę mającą istotny wpływ na życie osób z różnymi potrzebami.
Ta innowacyjna regulacja, wzorowana na Europejskim Akcie o Dostępności, ma na celu eliminację barier społecznych poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do produktów i usług dla wszystkich. Co to oznacza dla naszej codzienności?
 
 **Dostępność Produktów i Usług**: Ustawa definiuje konkretne wymagania dotyczące dostępności produktów i usług, obejmujące aspekty techniczne, takie jak interfejsy użytkownika, możliwości dostępu dla osób z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi oraz kompatybilność z oprogramowaniem asystującym. Wymagania te obejmują nie tylko aspekty cyfrowe, ale także fizyczne, jak np. udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w miejscach publicznych.
 
 **Obowiązki Podmiotów Gospodarczych**: Podmioty gospodarcze zostaną zobowiązane do zapewnienia dostępności swoich produktów i usług poprzez wprowadzenie odpowiednich dostosowań. Będą one musiały zapewnić, że ich strony internetowe i aplikacje mobilne są dostępne dla osób z różnymi potrzebami, a także dostarczać instrukcje obsługi oraz umowy w formatach dostosowanych do różnych potrzeb.
 
 **Mechanizmy Nadzoru i Sankcje**: Ustawa precyzyjnie określa mechanizmy nadzoru, które mają zagwarantować przestrzeganie przepisów dotyczących dostępności. Organ nadzoru będzie monitorować i oceniać spełnienie wymogów przez podmioty gospodarcze oraz podejmować działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów mogą obejmować kary finansowe oraz inne środki administracyjne.
 
 **Wejście w Życie**: Polski Akt o Dostępności wejdzie w życie 28 czerwca 2025 roku, dając podmiotom gospodarczym czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Jest to istotny krok w kierunku budowania społeczeństwa bardziej otwartego i równego dla wszystkich jego członków.
 

Dla naszej społeczności oznacza to realną szansę na poprawę jakości życia oraz uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!