Przedsiębiorstwo społeczne

Szkolenia - „Osoba z niepełnosprawnością w miejscu pracy”

Dla kogo?

Codziennie w miejscu pracy zmuszeni jesteśmy do separowania i analizowania ogromnej ilości informacji. Aby dobrze zinterpretować przekaz w trakcie komunikacji z naszym podwładnym pracownikiem – osobą z niepełnosprawnością, musimy poświęcić na to czas i chęci. Podstawowym „narzędziem” pracy jesteśmy My sami i nasze umiejętności komunikacyjne. Komunikując się, najczęściej chcemy oszczędzić czas i jak najszybciej przekazać konkretną informację. Komunikacja bez zakłóceń w środowisku pracy to istotny czynnik optymalnie pracujących członków organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich którzy mają kontakt z osobami z niepełnosprawnością i chcą w sposób efektywny porozumiewać się z podwładnym – Osobą z niepełnosprawnością.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie poznania zasad i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania poprawnych relacji interpersonalnych w miejscu pracy, w kontaktach z Osobami z niepełnosprawnością:

-poznanie charakterystyki różnych niepełnosprawności,
-rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych,
-ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
-rozumienie potrzeb partnera komunikacji,
-zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
-wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację,
-dostosowanie stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością.

Czas trwania i forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzamy na platformie Ms Office Teams lub na specjalne życzenie Klienta stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gwarantujemy szkolenie na platformie Teams wraz ze wsparciem technicznym dostępnym przed i po zakończeniu szkolenia.

Nasza kadra

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy umiejętności miękkich z wieloletnimi praktykami w prowadzeniu szkoleń mający w swoim dorobku setki godzin szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnościami oraz szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Wszyscy są aktywnymi praktykami na co dzień zajmującymi się onboardingiem pracowniczym z naciskiem na wprowadzenie i utrzymanie w organizacji osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt

Podmioty i osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail biuro@aktywizacjabezgranic.pl

Do zobaczenia!

Szkolenia - „Warsztaty skutecznego poszukiwania pracy ”

Dla kogo?

W poszukiwaniu pracy jednym z istotniejszych elementów jest zidentyfikowanie barier, które utrudniają jej znalezienie. Jedną z nich jest nieefektywny sposób poszukiwania pracy. Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się, poszukując zatrudnienia. Ich głównym celem jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą. Są to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego, dlatego bardzo istotna jest świadomość własnych możliwości,  określenie celów zawodowych oraz planowanie ich osiągnięcia. Uczestnikami naszych warsztatów są  głównie osoby niepełnosprawne, dlatego ważna jest ich motywacja do skutecznego działania.

Cele warsztatów:

Głównym celem warsztatów jest:

Przygotowanie uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych do pełnienia roli zawodowej. Wypracowanie motywacji do poszukiwania pracy, oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
•    poznanie siebie, uświadomienie uczestnikom ich mocnych i słabych stron,
•    zmiana sposobu myślenia uczestników na temat rynku pracy,
•    świadomość znaczenia proaktywnej postawy wobec uzyskania zatrudnienia,
•    świadomość korzyści starannego planowania procesu poszukiwania pracy,
•    poznanie zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,

Czas trwania i forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzamy na platformie Ms Office Teams lub na specjalne życzenie Klienta stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gwarantujemy szkolenie na platformie Teams wraz ze wsparciem technicznym dostępnym przed i po zakończeniu szkolenia.

Nasza kadra

Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy umiejętności miękkich z wieloletnimi praktykami w prowadzeniu szkoleń mający w swoim dorobku setki godzin szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Doświadczenie zbierali w wspieraniu rozwoju osób z niepełnosprawnościami oraz w trakcie szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Przeprowadzali szkolenia z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami .

Wszyscy są aktywnymi praktykami na co dzień zajmującymi się doradztwem zawodowym.

Kontakt

Podmioty i osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail biuro@aktywizacjabezgranic.pl

Do zobaczenia!

Image
fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!