Przedsiębiorstwo społeczne

Projekt  „Razem możemy więcej”

Image

„Razem Możemy Więcej Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 20222023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 20222025 prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Dofinansowano ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Wartość dofinansowania: 1 064 450 zł

Całkowita wartość projektu 1 064 450

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 roku

Teren realizacji Projektu: województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie

Grupa docelowa: 150 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, mających możliwość podjęcia pracy w sposób legalny, mieszkający/przebywający na terenie realizacji projektu, w wieku powyżej 18 lat. Przynajmniej 50% osób będzie pochodziło z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest spersonalizowana aktywizacja zawodowa grupy docelowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia integracji cudzoziemców na rynku pracy oraz w społeczeństwie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu nasza Fundacja zorganizuje naukę języka polskiego dla 150 uchodźców z Ukrainy, wspomoże w identyfikacji ich potrzeb zawodowych, wesprze w niezbędnych formalnościach oraz tłumaczeniach dokumentów a także będzie pośredniczyć w szukaniu zatrudnienia.

Biuro Projektu tel  22 290 87 80 i adres mailowy , biuro@aktywizacjabezgranic.pl

Warszawa, 22.11.2022

 

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie tłumacza oraz prawnika.

Dane kontaktowe:

Tel 792 392 008

Mail do kontaktu: akademiadlaukrainy@aktywizacjabezgranic.pl 

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!